Atkins International B.V. (”Atkins” myöhemmin ”me”, ”meidän”) käyttää erilaisia henkilötietoja eri tarkoituksiin. Atkins on siten (25. toukokuuta 2018 voimaan astuneen) yleisen tietosuoja-asetuksen (johon viitataan myöhemmin lyhenteellä GDPR) mukaan niin sanottu ”rekisterinpitäjä”.

Meidän tietomme / Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Atkins International B.V.
Y-tunnus: 0814 64 53,
Osoite: Dokter van Wiechenweg nr. 2
Postinumero ja postitoimipaikka: 8025 BZ Zwolle (Alankomaat)
Puhelinnumero: 038 – 455 58 60 (9.00–17.00)
S-posti: nederland@atkinsinternational.info

  

Miksi tämä tietosuojaseloste (?)

Sinun tietosuojasi asiakkaana ja verkkosivuston kävijänä on Atkinsille tärkeä. Atkins haluaa käsitellä kaikkia sinulta saamiaan henkilötietoja huolellisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme:

 

A:        Mitä henkilötietoja Atkins tarkkaan ottaen sinusta kerää;

B:        Mihin, tarkasti etukäteen määritettyihin tarkoituksiin Atkins käyttää henkilötietojasi. Tässä yhteydessä ilmoitamme jokaisen käyttötarkoituksen kohdalla erikseen:

*Minkä laissa säädetyn oikeuttavan perusteen nojalla käsittelemme henkilötietojasi. Yleinen tietosuoja-asetus sisältää erilaisia perusteita, joiden nojalla me saamme käsitellä henkilötietojasi. Me käsittelemme tietoja perustuen seuraaviin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklaan sisältyviin perusteisiin:

 • olet antanut meille etukäteen suostumuksesi henkilötietojesi käsittelemiseen (arkaluonteisten henkilötietojen tapauksessa olet antanut meille etukäteen nimenomaisen suostumuksesi käsittelyyn)
 • käsittely on välttämätöntä, jotta voimme panna toimeen kanssasi tekemämme sopimuksen 
 • käsittely on välttämätöntä, jotta me pystymme täyttämään meitä koskevan lakisääteisen velvoitteen
 • Atkins saa oikeutetun etunsa toteuttamiseksi käsitellä sinun henkilötietojasi. Tällaisia etuja ovat muun muassa: markkinointi, mainonta, turvallisuus, tietotekniikkahallinto, omien tuotteiden tai palveluiden tutkimus ja analysointi.

           

*Kuinka kauan me tarkkaan ottaen säilytämme henkilötietojasi (ei pidempään kuin on tarpeellista);

 

C:        Minkä kolmansien osapuolten kanssa me jaamme henkilötietosi; 

D:        Mitä tietoja keräämme käynnistäsi verkkosivustolla;         

E:        Mitä turvatoimenpiteitä käytämme suojataksemme henkilötietosi ulkopuolisia loukkauksia vastaan;

F:        Minkä sinulla tietosuoja-asetuksen perusteella niin sanottuna ”rekisteröitynä” olevien oikeuksien perusteella voit vedota meihin rekisterinpitäjän ominaisuudessa.  

 

Lisäkohta A)   Mitä henkilötietoja keräämme sinusta?

Atkins käsittelee / me käsittelemme sinun henkilötietojasi, koska sinä olet itse antanut meille henkilötietoja liittyen seuraaviin: (1) tuotteen ostaminen verkkomyymälästämme, (2) vierailu verkkosivustomme: Https://www.fi.atkins.com muissa osissa ja/tai (3) uutiskirjeemme tilaus ja/tai (4) ”My Atkins” -tilin luominen verkkosivustollamme.

Henkilötiedoiksi katsotaan kaikki tiedot, jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti sinuun luonnollisena henkilönä / yksilönä.  Henkilötietoja ovat esimerkiksi: syntymäaika, nimi, osoite, puhelinnumero(t), sähköpostiosoitteet ja vastaavat.

Me emme käsittele (läheskään) kaikkia mahdollisia henkilötietojasi. Se, minkä tyyppisiä henkilötietoja me tarkkaan ottaen käsittelemme (aiomme käsitellä) riippuu siitä, mitä palveluja ja toimintoja sinä ostajana tai verkkosivun vierailijana käytät. Tämän tietosuojaselosteen B-osassa annamme lisätietojamme eri osioista erikseen.  

Verkkosivustoomme on nimittäin rakennettu erilaisia vaihtoehtoja ja valintahetkiä käytettävissä olevien toimintojen ja (tuki)palvelujen saatavuuden suhteen. Sinulla on aina mahdollisuus itse päättää, mitä toimintoja ja palveluja haluat käyttää ja mitä henkilötietoja haluat tätä varten jakaa kanssamme.

Jos me pyydämme sinua jakamaan arkaluonteisempia henkilötietoja kanssamme (jotta voimme taata tiettyjen tukipalvelujen ja toimintojen mahdollisimman tehokkaan ja yksilöidyn toimituksen sinulle), pyydämme tähän aina etukäteen nimenomaisen suostumuksesi. Toimimme näin, koska haluamme suostumuksesi näiden henkilötietojen käsittelyyn käyttötarkoituksiin, jotka olemme etukäteen selvästi sinulle ilmoittaneet. Jos jokin käyttötarkoitus ei ole sinulle aivan selvä, suosittelemme, että otat meihin yhteyttä ennen suostumuksen antamista (katso yhteystiedot kohdasta ”Meidän tietomme”). 

Kaikkia tehtyjä valintoja, annettuja suostumuksia ja meille luovutettuja henkilötietoja koskee: myöhemmin voit aina samalla tai yhtä helpolla tavalla poistaa ne käytöstä tai tehdä niihin muutoksia.     

Atkinsilla ei ole tarkoitus käsitellä sellaisten verkkosivuston kävijöiden tai ostajien henkilötietoja, jotka eivät ole vielä saavuttaneet 16 vuoden ikää. Me kehotamme näiden henkilöiden vanhempia tai laillisia huoltajia aina valvomaan näiden henkilöiden online-toimintaa mukaan lukien (mahdolliset) vierailut meidän verkkosivustollamme, verkkosivustomme tarjoamien palvelujen ja toimintojen käyttö sekä tuotteidemme osto.

Atkins kerää vain ne henkilötiedot, jotka ovat välttämättömiä tietyn palvelun tai toiminnon toteuttamiseen.

Lisäkohta B)  Mihin tarkasti etukäteen määritettyihin tarkoituksiin me käytämme sinun henkilötietojasi? 

Kuten sanottu, käytämme henkilötietojasi eri tarkoituksiin. Voimme eritellä sekä yleisluonteisia että erityisluonteisia käyttötarkoituksia, jotka liittyvät suoraan meidän verkkosivustoomme. Seuraavassa on yhteenveto yleisluonteisista käyttötarkoituksista. Sen jälkeen seuraa yhteenveto erityisluonteisista, suoraan meidän verkkosivustoomme liittyvistä käyttötarkoituksista.

 • Asiakaspalvelun tarjoaminen, mukaan lukien verkkomyymälämme kautta tapahtuvaan tuotteiden hankintaan liittyvät asiat;
 • Yksilöidyt tarjoukset / mainonnan kohdistaminen;
 • Nykyisten ja tulevien tuotteidemme kehittäminen (edelleen) ja parantaminen;
 • Verkkosivustomme evästeiden yhdistäminen meillä tiedossa oleviin asiakastietoihin ja niiden analysointi. Tavoitteenamme on sovittaa viestintämme mahdollisimman hyvin sinun henkilökohtaisiin tarpeisiisi.

 

B1       Verkkomyymälän tilausten käsittely  

Verkkosivustollamme verkkomyymälässämme tehtävien tilausten yhteydessä keräämme seuraavat henkilötiedot: etunimi, sukunimi, osoite (postitoimipaikka, postinumero, kadun nimi ja talon numero), sähköpostiosoite, puhelinnumero ja maksutiedot. Keräämme nämä tiedot, jotta voimme panna asianmukaisesti täytäntöön sinun kanssasi tekemämme ostosopimuksen ja jotta voimme toimittaa ostamasi tuotteet sinulle. Nämä tiedot kerätään vasta sillä hetkellä, kun itse annat tiedot ja niitä käytetään vain tähän tarkoitukseen.

Käsittelyperusteet:

Sinun suostumuksesi + sopimuksen täytäntöönpano + lakisääteisen velvoitteen täyttäminen + meidän oikeutettu etumme

Säilytysaika:

Kohdassa B1 eriteltyjä henkilötietoja säilytetään 7 vuotta. Tämän on lainmukainen säilytysaika. Tämän ajan jälkeen tiedot poistetaan pysyvästi.

 

B2       Yhteydenottolomake
Kun otat meihin yhteyttä verkkosivustolla olevalla yhteydenottolomakkeella, me rekisteröimme seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (ei pakollinen). Keräämme nämä tiedot vasta sillä hetkellä, kun täytät yhteydenottolomakkeen ja käytämme niitä, jotta voimme vastata lähettämääsi yhteydenottopyyntöön henkilökohtaisesti.

Käsittelyperusteet:

Sinun suostumuksesi + meidän oikeutettu etumme

Säilytysaika:

Kohdassa B2 ilmoitettuja henkilötietoja säilytetään 2 kuukautta viimeisen yhteydenpidon jälkeen, jotta voimme vastata viesteihisi. Kahden kuukauden jälkeen oletamme, että olemme voineet toimittaa tarvitsemasi tiedot eikä näitä henkilötietoja sen vuoksi enää tarvita. Voit luonnollisesti milloin tahansa lähettää meille uuden viestin, jolloin henkilötietojen keräämistä koskee edellä mainittu.

 

B3       Kysymykset ravitsemusterapeutille

Kun otat meihin yhteyttä ”kysymyksiä ravitsemusterapeutille” -yhteydenottolomakkeella, me rekisteröimme seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. Keräämme nämä tiedot vasta sillä hetkellä, kun täytät yhteydenottolomakkeen ja käytämme niitä, jotta ravitsemusterapeuttimme voi vastata lähettämääsi yhteydenottopyyntöön henkilökohtaisesti. Me valvomme, että ravitsemusterapeutti käyttää sinun tietojasi vain tähän tarkoitukseen eikä muihin tarkoituksiin, ja että ravitsemusterapeutti käsittelee tietojasi luottamuksellisesti.  

Käsittelyperusteet:

Sinun suostumuksesi + meidän oikeutettu etumme

Säilytysaika:

Kerättyjä tietoja säilytetään 2 kuukautta viimeisen yhteydenpidon jälkeen, jotta voimme vastata viesteihisi. Kahden kuukauden jälkeen oletamme, että olemme voineet toimittaa tarvitsemasi tiedot. Yksityisyytesi suojaamiseksi sinun henkilötietosi poistetaan silloin pysyvästi.  Voit luonnollisesti aina ottaa meihin uudelleen yhteyttä. Jos haluat jatkaa yhteydenpitoa ravitsemusterapeuttiin keskustellaksesi edistymisestäsi, sinun kannattaa itse säilyttää tai tallentaa ravitsemusterapeutin kanssa käsittelemäsi tiedot ja/tai sähköpostiviestit. Ravitsemusterapeutti ei nimittäin säilytä sinun tietojasi tai muiden asiakkaiden tietoja.

 

B4       BMI:n laskeminen

Me voimme verkkosivustollamme laskea sinun painoindeksisi (Body Mass Index, BMI) (vain siinä tapauksessa, että sinulla on ”My Atkins” -tili). Tätä tarkoitusta varten pyydämme etukäteen suostumustasi siihen, että saamme tallentaa pituutesi ja painosi sekä säilyttää nämä arvot ja työstää niitä. Koska nämä ovat tietosuoja-asetuksen mukaan niin sanottuja arkaluonteisia henkilötietoja, me tarvitsemme etukäteen nimenomaisen suostumuksesi painoindeksisi laskemiseen, tallentamiseen ja päivittämiseen.  Pyydämme sinulta verkkosivustolla tarvittavaa suostumuksen, jotta tiedämme varmasti, että saamme käyttää tietojasi painoindeksin laskemiseen. 

Tarvitsemme nämä henkilötiedot, jotta voimme laskea sinun painoindeksisi ja pitää sinulle kirjaa painoindeksin muutoksista.  Tallennamme nämä tiedot, jotta sinä voit seurata edistymistäsi oman ”My Atkins” -tilisi kautta. Sinun pituuttasi ja painoasi sekä niiden perusteella laskettua painoindeksiä (sekä sen muutoksia) käytetään vain sinun painoindeksisi laskemiseen eikä niitä käsitellä muulla tavalla eikä luovuteta muille.  

Käsittelyperusteet:

Sinun nimenomainen suostumuksesi + meidän oikeutettu etumme

Säilytysaika:

Säilytämme kohdassa B4 mainittuja tietoja niin kauan kuin sinun ”My Atkins” -tilisi on käytössä. Heti kun tämä tili poistetaan käytöstä jollakin kohdassa B5 mainituista tavoista, myös kaikki henkilötiedot poistetaan pysyvästi. 

 

B5       ”My Atkins” -tilin avaaminen ja vaiheiden seuranta

Verkkosivustollamme voi avata ”My Atkins” -tilin. Tämän tilin kautta voit muun muassa seurata edistystäsi Atkins-dieetin eri vaiheiden aikana ja päivittää painoindeksisi ja muut vastaavat tiedot online-tilassa. Tämän mahdollistamiseksi sinulta kerätään seuraavat henkilötiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, sukupuoli. Nämä henkilötiedot kerätään vasta sillä hetkellä, kun ”My Atkins” -tiliä avatessasi annat siihen suostumuksesi.

Lisäksi pyydämme sinua ”My Atkins” -tilin avaamisen yhteydessä ilmoittamaan pituutesi ja painosi. Keräämme nämä tiedot siksi, että voimme laskea sinulle kohdassa B4 mainitun painoindeksin ja/tai havainnollistaa sinulle edistyksesi Atkins-dieetin eri vaiheiden aikana. Näitä kahta henkilötietoa ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Koska nämä toiminnot kuuluvat aina ”My Atkins” -tiliin, meidän on pyydettävä tiedot sinun pituudestasi ja painostasi tilin avaamisen yhteydessä. Silloin ilmoitamme myös heti, että käytämme näitä tietoja vain edellä mainittuihin tarkoituksiin.     

Käsittelyperusteet:

Sinun (nimenomainen) suostumuksesi + meidän oikeutettu etumme

Säilytysaika:

Kohdassa B5 mainitut henkilötiedot poistetaan pysyvästi, kun tilisi suljetaan tai jos olet ollut (1) vuoden kirjautumatta tilillesi. Voit myös helposti poistaa tilisi suorittamalla seuraavat kaksi vaihetta: (1) napsauta ”My Atkins” -tilin peruutuslinkkiä ja (2) lähetä peruutusviesti noudattaen tämän linkin kautta saamiasi ohjeita.  

 

B6       Uutiskirje  
Sähköisen uutiskirjeen lähettämistä varten rekisteröimme seuraavat henkilötietosi: etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. Etu- ja sukunimi kerätään, jotta voimme osoittaa uutiskirjeen sinulle henkilökohtaisesti. Jos et halua antaa etu- ja sukunimeäsi, voit jättää nämä kentät täyttämättä. Käytämme sähköpostiosoitettasi voidaksemme lähettää uutiskirjeen sinulle. Kaikkia näitä henkilötietoja koskee, että ne kerätään vasta sillä hetkellä, kun itse annat tiedot.

Uutiskirjeen peruuttaminen on mahdollista napsauttamalla sähköisen uutiskirjeen alareunassa kohtaa: ”Peruuta uutiskirjeen tilaus.” Jos et avaa uutiskirjeitä yli kuuteen kuukauteen, henkilötiedot poistetaan automaattisesti järjestelmästämme eikä uutiskirjeitä enää lähetetä sinulle.

Käsittelyperusteet:

Sinun nimenomainen suostumuksesi + meidän oikeutettu etumme

Säilytysaika:

Kerättyjä henkilötietoja säilytetään, kunnes peruutat uutiskirjeen tilauksen. Sen jälkeen nämä henkilötiedot poistetaan pysyvästi. 

 

B7       Atkins-foorumi  

Verkkosivustollamme voit lukea Atkins-foorumilla käytävää keskustelua tai osallistua itse keskusteluun. Tämä foorumi on online-keskustelupalsta, missä voit keskustella Atkins-kokemuksistasi ravintoterapeuttimme ja muiden foorumin jäsenten kanssa.

Ennen kuin osallistut foorumilla käytävään keskusteluun, ilmoitamme sinulle verkkosivustollamme, että foorumin keskusteluun osallistuminen tarkoittaa, että: (1) annat meille etukäteen nimenomaisen suostumuksesi jakaa kaikki syöttämäsi tiedot ja lähettää ne eteenpäin ravintoterapeutille ja muille foorumin jäsenille. Tarvitsemme suostumuksen, koska on hyvin todennäköistä, että postaat foorumilla arkaluonteisia, terveyteesi liittyviä henkilötietoja ja (2) että ymmärrät ja hyväksyt, että kaikki foorumilla kirjoittamasi viestit ja jakamasi tiedot ovat julkisia ja niitä voivat lukea myös rekisteröimättömät vierailijat.   

Käsittelyperusteet:

Sinun nimenomainen suostumuksesi + meidän oikeutettu etumme

Säilytysaika:

Kerättyjä henkilötietoja säilytetään, kunnes ”My Atkins” -tilisi poistetaan tai jos viimeisestä kirjautumisestasi on yli 1 vuosi (katso kohta B5 edellä). Foorumin käyttö on suoraan yhteydessä ”My Atkins” -tiliisi. Tämän vuoksi henkilötietosi säilyvät, vaikka et käyttäisi foorumia, mutta ”My Atkins” -tilisi on edelleen voimassa (muuhun tarkoitukseen).  

 

Lisäkohta C)   Minkä kolmansien osapuolten kanssa jaamme henkilötietojasi?

Atkins jakaa henkilötietojasi kolmansien osapuolten kanssa seuraavassa kuvatuissa tilanteissa seuraavista syistä:

 • Kun meillä on lain mukaan velvollisuus tai oikeus luovuttaa henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle;
 • Sellaisten osapuolten kanssa, jotka tukevat Atkinsia palvelujen tarjoamisessa. Nämä osapuolet voivat tällöin toimia tietosuoja-asetuksen mukaisena ”käsittelijänä”. Esimerkkinä voidaan mainita osapuolet, jotka auttavat verkkomyymälän toimitusten valmistelussa ja verkkosivuston hallinnassa ja parantamisessa (liittyen muun muassa sähköpostiohjelmistoon, verkkoanalyysiohjelmistoon sekä markkinoinnin ja mainostuksen tukeen). Lisäksi tämä koskee osapuolia, kuten kirjanpitäjäämme sekä juridisia ja muita neuvonantajiamme, joille meidän on toisinaan luovutettava henkilötietojasi (esimerkiksi verkkomyymälän kautta tapahtuvan myynnin kirjanpitoa tai valituksen tai riita-asian tapauksessa vaadittavaa juridista neuvontaa varten).

 

Kun luovutamme tietojasi kolmannelle osapuolelle, varmistamme (käsittelijä)sopimuksella muun muassa, että henkilötietojasi ei saa käyttää muihin tarkoituksiin ja että sinun tietosi poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita käsittelyyn. 

 • Jos siirrämme henkilötietojasi vastaanottajalle ulkomailla, tämä tapahtuu vain vastaanottajalle maassa, jossa taataan Euroopan komission mukaan tietosuojan riittävä taso. Jos siirrämme tietojasi maahan, jossa ei taata tietosuojan riittävää tasoa, Atkins huolehtii lainmukaisen suojan antamisesta.

 

Lisäkohta D) Millä tavoin seuraamme käyntiäsi verkkosivustolla?  / evästeiden käyttö 

Yhdistämme eri lähteistä saatuja henkilötietojasi (kuten ”My Atkins” -tilin ja verkkomyymälässämme suoritettujen ostotapahtumien kautta saamamme tiedot). Toimimme näin voidaksemme tarjota sinulle mahdollisimman onnistuneen online-kokemuksen. Yhdistämällä tietojasi voimme tehdä sinulle yksilöityjä tarjouksia ja esittää yksilöityjä sisältöjä, jotka sopivat yhteen kiinnostuskohteidesi ja aiempien ostoksiesi kanssa. Näin ollen pystymme tekemään parempia ja tarkemmin kohdistettuja tarjouksia. Tietojesi keräämiseen ja yhdistämiseen käytämme niin sanottuja evästeitä. Jos haluat lisätietoja evästeistä, esimerkiksi siitä millaisia evästeitä käytämme verkkosivustollamme ja verkkomyymälässämme, katso evästetiedotteemme.      

 

Lisäkohta E)   Mitä turvatoimenpiteitä käytämme suojataksemme henkilötietosi ulkopuolisia loukkauksia vastaan mahdollisimman hyvin?

Atkins toteuttaa asianmukaiset turvatoimenpiteet henkilötietojen väärinkäytön, kadottamisen, asiattoman tarkastelun ja ei-toivotun julkaisemisen estämiseksi. Käytämme sekä teknisiä että organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojesi suojaamiseksi. Meillä on esimerkiksi käytössämme palomuuri, ohjelmistomme on päivitetty, pääsy sinun tietoihisi on rajattu vain valtuutetuille työntekijöille ja tiedonsiirtoyhteydet, joita käytämme tietojen jakamiseen kolmansien osapuolten kanssa, ovat asianmukaisesti suojattuja.     

 

Lisäkohta F)   Mitä sellaisia oikeuksia sinulla on tietosuoja-asetuksen perusteella niin sanottuna ”rekisteröitynä”, joiden perusteella voit vedota meihin rekisterinpitäjän ominaisuudessa?

Tietosuoja-asetuksen perusteella niin sanottuna ”rekisteröitynä” sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietoja me olemme keränneet sinusta ja minkä osapuolten kanssa me olemme jakaneet näitä tietoja (oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä). Tätä varten voit ottaa meihin yhteyttä (yhteystiedot on annettu tämän tietosuojaselosteen alussa). Me pyrimme vastaamaan laissa säädetyn määräajan kuluessa. Kohtuuttomat pyynnöt voimme ja saamme jättää käsittelemättä.

Edellä mainitun oikeuden lisäksi sinulla on ”rekisteröitynä”:

 

 • oikeus tarkastella omia henkilötietojasi;
 • oikeus peruuttaa suostumuksesi (siinä tapauksessa, että suorittamamme käsittely perustuu sinun nimenomaisesti antamaasi suostumukseen);
 • oikeus tehdä valitus meistä tai meidän suorittamastamme käsittelystä toimivaltaiselle viranomaiselle;
 • oikeus antaa oikaista tai korjata henkilötietojasi;
 • oikeus poistaa henkilötietojasi, mukaan lukien niin sanottu ”oikeus tulla unohdetuksi”;
 • oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä (toisin sanoen tilapäisesti keskeyttää suorittamamme käsittely);
 • oikeus vastustaa henkilötietojenkäsittelyä;
 • absoluuttinen oikeus vastustaa suoramarkkinointia;
 • oikeus henkilötietojen siirtämiseen (tietojen siirrettävyys);
 • oikeus olla joutumatta automatisoidun päätöksenteon kohteeksi.

 

Sovellus

Atkins tekee vilpitöntä yhteistyötä oikeuselinten ja muiden julkisen hallinnon tahojen kanssa sellaisten henkilöiden jäljittämiseksi, jotka käyttävät palveluitamme laittomiin tarkoituksiin. Me pidätämme oikeuden luovuttaa tietoja henkilöistä, joiden oletamme toimivan ohjeidemme vastaisesti, ja ilmoittaa laitoksille toiminnasta, josta meillä on perusteltu syy olettaa, että se on lainvastaista tai kiellettyä.

 

Muutokset

Kehitämme verkkosivustoamme jatkuvasti ja tietosuojaan liittyvä lainsäädäntö voi muuttua.  Muun muassa näistä syistä tietosuojaselosteemme kehittyy edelleen ja pidätämmekin oikeuden tehdä tietosuojaselosteeseemme muutoksia. 

Jos muutos koskee sinua, ilmoitamme asiasta tietosuojaselosteessa vähintään 10 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Kehotamme sinua tarkastelemaan tietosuojaselostetta säännöllisesti. Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteestamme tai tietosuojakäytännöstämme, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä (yhteystiedot löytyvät kohdasta ”Meidän tietomme”).  Verkkosivustollamme on aina tietosuojaselosteemme uusin versio. Voimme pyynnöstä toimittaa sinulle selosteen aiemman version.